TM Logo iFikir English 1

INSTALLMENT PACKAGE

Sempena Trial Class

Pilih Program Anda di Bawah, Untuk Membuat Ansuran

Leap

Leap iFikir

Full Program of Ramadhan Intake Learning Experience.
The best Journey with Leaper Formula

Level 1 self learning logo

Level 1 – Self learning

Level 1 Module to learn with LEAPER Formula at your own pace.

Logo iFikir English Putih

iFikir English 2022 . All rights reserved.
Dimiliki oleh iFikir Solutions (002246259-U)
Jalan 1/48A, Sentul Perdana, Bandar Baru Sentul, 51000 Kuala Lumpur

Terms & Conditions . Privacy Policy